Cursos individualizados de mindfulness

Los cursos individualizados de mindfulness son para aquellas personas que necesitan trabajar un objetivo determinado. 

La duración del curso es de una sesión semanal de una hora durante cinco semanas. 

El horario se puede flexibilizar para acoplarlo a las necesidades y obligaciones de cada uno. 

La vía de adquisición del curso puede ser tanto presencial como telemática.

El precio del curso completo es de 250€.

El teléfono para reservar plaza es el 669496634

Pollença serà pionera en dur els beneficis del Mindfulness a les aules i la família amb formació per a docents i pares


Iniciativa oberta als docents d'arreu

Dur els beneficis provats del mindfulness a les aules i a les famílies, aquest és el principal objectiu del Programa "Mindfulness a les aules" posat en marxa per l'Ajuntament de Pollença i que es desenvoluparà abans i després d'aquest estiu  2018.

A través de sessions de formació al Club Pollença es prepararà als docents de primària i secundària per tal que coneguin les pràctiques més eficients i avalades per la investigació científica per tal de millorar el clima a l'aula així com la capacitat d'atenció, memòria i les funcions executives dels alumnes. També, en el taller per docents es formarà als mestres i professors per tal que puguin integrar el mindfulness com a una poderosa eina contra la discriminació i el "bullying" escolar, així com per reduir el consum de drogues i substàncies psicoactives (com ara l'alcohol).

La reducció de la síndrome "burnout" al lloc de feina també serà objecte d'aquest programa, ja que és condició "sine qua non", que els docents integrin les pràctiques i tècniques a la seva pròpia vida quotidiana i en vegin els beneficis per tal que ho puguin transferir a la classe.

El taller de pares i mares anirà adreçat a que els pares i mares entenguin, col·laborin i reforcin el que els nins i joves han practicat a l'aula per tal que hi hagi coherència i continuïtat entre l'escola i l'entorn familiar per aconseguir la màxima eficàcia i beneficis.

L'estructura d'aquest programa per als docents és de 5 sessions de 2 hores cadascuna, per a les quals ja s'ha confirmat la homologació d'aquestes 10 hores com a formació permanent del professorat i com a crèdits universitaris. Encara que el programa s'ha dissenyat per a Pollença, estarà a obert a tothom.

El ponent d'aquest programa serà José Luis-Reig, psicòleg clínic i investigador de la UIB i l'IB-Salut especialitzat en les dinàmiques del mindfulness i la seva aplicació tan terapèutica com en la vida quotidiana.

Facebook